II Reporty a analýzy - Suldovský a partneři, a.s.

Reporty a analýzy

Každý zákazník má jinou potřebu ve vztahu k účetnímu reportingu, nicméně téměř každý zákazník si kontroluje finanční pozici podle rozvahy, strukturu hospodářského výsledku podle výkazu zisku a ztráty a řídí cash flow podle výkazu pohledávek a závazků. Tyto zásadní účetní reporty připravíme společně s těmi, které si zákazník ve spolupráci s námi nadefinuje.

Reporty a analýzy

Oblasti účetnictví

 • Komplexní účetnictví

  Komplexní účetnictví

  Komplexní služba představující zodpovědnost za správný návrh a úplné vedení systému účetnictví zákazníka. Tato služba je prováděna našimi odborníky v kancelářích naší firmy.

  více

 • Reporty a analýzy

  Reporty a analýzy

  Podle konkrétního charakteru činnosti zákazníka doporučujeme základní sestavu reportů a analýz.

  více

 • Účetní supervize

  Účetní supervize

  Účetní supervize je služba, kdy na provoz účetního oddělení dohlíží náš zkušený účetní specialista.

  více

2009 © Suldovský a partneři, a.s.