II Účetnictví - Suldovský a partneři, a.s.

Účetnictví

Když se účetnictví řídí a vede správně, je velmi užitečným nástrojem. Naším zákazníkům se v první řadě snažíme pomoci k tomu, aby jim účetnictví poskytovalo informace o tom, jaká byla a je finanční situace jejich firmy a jak je jejich firma skutečně ekonomicky výkonná. Až v druhé řadě akcentujeme účetnictví jako zdroj dat pro výpočet daní a dalších jeho funkcí.

Je prokázáno, že ve většině případů externě zpracovávané účetnictví je na mnohem vyšší kvalitativní a technologické úrovni, za současného snížení rizika i všech nákladů s tím spojených.

Pracujeme tak, abychom pro naše zákazníky z účetnictví vytvořili skutečný nástroj pro řízení jejich firmy. Přesného a spolehlivého pomocníka při jejich každodenním i strategickém rozhodování. Proto postupujeme od základní analýzy firemních procesů a ekonomického softwaru, přes návrh struktury výsledovky, bilance aktiv a pasiv a dále definici ekonomických procesů a oběhu dokladů, až po vytvoření systému managerských reportů a analýz.

Hlavními oblastmi naší účetní služby jsou:

 • Komplexní účetní outsourcing
 • Nastavení základních ekonomických a účetních procesů včetně oběhu dokladů
 • Analýza ekonomického software a jeho integrace
 • Systém reportů, analýz a business inteligence.
 • Účetní supervize

Oblasti účetnictví

 • Komplexní účetnictví

  Komplexní účetnictví

  Jedná se o komplexní službu, představující zodpovědnost za správný návrh a úplné vedení systému účetnictví zákazníka. Tato služba je většinou prováděna našimi odborníky v kancelářích naší firmy.

  více

 • Účetní procesy

  Účetní procesy

  Vždy před započetím účetní činnosti je nezbytné si ujasnit, jaké jsou základní ekonomické procesy zákazníka. Jedná-li se více o firmu obchodní, výrobní či služby poskytující subjekt.

  více

 • ERP integrace

  ERP integrace

  Žádný nejlepší ekonomický či účetní software neexistuje. Ale pro každou firmu určité velikosti, struktury činnosti a strategie růstu se dá doporučit ten dobrý.

  více

 • Reporty a analýzy

  Reporty a analýzy

  Podle konkrétního charakteru zákazníkovi činnosti mu doporučíme základní sestavu reportů a analýz.

  více

 • Účetní supervize

  Účetní supervize

  Účetní supervize je služba, kdy na provoz zákazníkovi účtárny dohlíží náš zkušený účetní specialista. Účetní specialista je zodpovědný za zpracované účetnictví i když je prováděno zaměstnanci zákazníka.

  více

Pište nám své dotazy, rádi Vám obratem odpovíme©created by OFFAXIS. All rights reserved

2009 © Suldovský a partneři, a.s.