II Zastoupení a analýzy - Suldovský a partneři, a.s.

Zastoupení a analýzy

Poradenská služba, konzultační servis a příprava odborných stanovisek v otázkách daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění je přirozenou součástí služby. Jsme připraveni řešit tyto požadavky zákazníka ve škále od běžných konzultací mzdové účetní po stanoviska daňového poradce.

Zastupujeme zákazníka, na základě zmocnění, při jednáních se správcem daně, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami v otázkách zákonných povinností souvisejících s odvodem mezd. Zastoupení se vztahuje na kompletní styk s úřady, od běžné komunikace při řešení operativních záležitostí po účast na kontrole. Vlastní kontroly v maximální možné míře realizujeme elektronicky, v případě osobního styku pak zpravidla tam, kde jsou přístupné personální dokumenty.

Mezi další výstupy z výpočtu mezd bezpochyby náleží reporty a analýza mzdových dat. Pro tyto účely je zákazníkovi k dispozici tzv. Business Intelligence mzdových dat, kde pomocí aplikace Microsoft Excel připravíme zákazníkovi nadefinované sestavy a reporty. S těmito sestavami může zákazník, v případě on-line zabezpečeného spojení, dále pracovat a případně vytvářet sestavy a reporty nové.

Zastoupení a analýzy

Oblasti mezd

 • Analýza služby

  Analýza služby

  Zpracování mzdové agendy se vyznačuje poměrně velkým množstvím procesů a vazeb, které je potřebné respektovat pro zdárný výpočet mzdy.

  více

 • Výpočet mzdy

  Výpočet mzdy

  Průběžně se postaráme o vystavení předepsaných hlášení při uzavření a rozvázání pracovního vztahu.

  více

 • Mzdová uzávěrka

  Mzdová uzávěrka

  Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob je jednou z hlavních činností mzdové uzávěrky.

  více

 • Zastoupení a analýzy

  Zastoupení a analýzy

  Poradenská služba, konzultační servis a příprava odborných stanovisek v otázkách daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění je přirozenou součástí služby.

  více

 • Cestovní příkazy

  Cestovní příkazy

  Agendou související s výpočtem mezd může být zpracování cestovních příkazů a výpočet cestovních náhrad.

  více

Pište nám své dotazy, rádi Vám obratem odpovíme©created by OFFAXIS. All rights reserved

2009 © Suldovský a partneři, a.s.