II Výpočet mzdy - Suldovský a partneři, a.s.

Výpočet mzdy

Průběžně se postaráme o vystavení předepsaných hlášení při uzavření a rozvázání pracovního vztahu. Dbáme při tom na efektivnosti a účelnost, proto preferujeme elektronickou komunikaci s úřady přes Portál veřejné správy, Portál VZP a Portál zdravotních pojišťoven.

Pro výpočet mezd přebíráme informace o hrubé mzdě z definovaných vstupních dat od zákazníka. Kontrola výpočtu je dvoufázová, nejprve při zpracování vstupních dat mzdovou účetní a následně mzdovou auditorkou před uzávěrkou měsíce. V rámci kontroly je dbáno na správné uplatnění zákonných příplatků ke mzdě, čerpání dovolené, výplat náhrad mzdy, a dále správné uplatnění daňových odpočtů a slev a výpočtů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Po výpočtu vyhotovujeme předepsané přehledy, které odesíláme příslušným úřadům.

Výplatní pásky připravujeme setříděné podle zadání zákazníka buď ve standardním tisku nebo v tisku na diskrétní výplatní obálky. Žádanou formou distribuce výplatních pásek je také jejich rozesílání v heslem zabezpečeném pdf formátu na e-mailové adresy zaměstnanců zákazníka. Zaměstnancům zákazníka je k dispozici, je-li zákazník v bezpečném on-line připojení, zaměstnanecký portál e-Výplatka, kde si zaměstnanec může prohlížet své výplatní pasky, tyto tisknout, kontrolovat svá data ve mzdové evidenci a případně poslat pomocí formuláře sdělení naší mzdové účtárně.

Po výpočtu mezd připravujeme pro zákazníka příkaz k úhradě v příslušném datovém formátu. Speciální službou pro zákazníka je zajištění úhrad mezd a odvodů z mezd pomocí tzv. svěřeneckého účtu. Výhodou této služby je diskrétnost peněžních toků. Zákazník tak poukáže finanční prostředky na úhradu mezd jednou částkou a naší starostí je zabezpečení jejich další distribuce konečným příjemcům.

Výpočet mzdy

Oblasti mezd

 • Analýza služby

  Analýza služby

  Zpracování mzdové agendy se vyznačuje poměrně velkým množstvím procesů a vazeb, které je potřebné respektovat pro zdárný výpočet mzdy.

  více

 • Výpočet mzdy

  Výpočet mzdy

  Průběžně se postaráme o vystavení předepsaných hlášení při uzavření a rozvázání pracovního vztahu.

  více

 • Mzdová uzávěrka

  Mzdová uzávěrka

  Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob je jednou z hlavních činností mzdové uzávěrky.

  více

 • Zastoupení a analýzy

  Zastoupení a analýzy

  Poradenská služba, konzultační servis a příprava odborných stanovisek v otázkách daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění je přirozenou součástí služby.

  více

 • Cestovní příkazy

  Cestovní příkazy

  Agendou související s výpočtem mezd může být zpracování cestovních příkazů a výpočet cestovních náhrad.

  více

Pište nám své dotazy, rádi Vám obratem odpovíme©created by OFFAXIS. All rights reserved

2009 © Suldovský a partneři, a.s.