II Mzdová uzávěrka - Suldovský a partneři, a.s.

Mzdová uzávěrka

Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob je jednou z hlavních činností mzdové uzávěrky. Při ročním zúčtování daně vyhodnocujeme daňové odpočty a slevy, vyplníme spolu se zaměstnancem zákazníka Prohlášení k dani z příjmů a vypočteme daňové vyrovnání pro zaměstnance za uplynulé zdaňovací období. Tato činnost probíhá zpravidla u zákazníka, vlastní daňové vyrovnání je zaměstnanci přiznáno v rámci dalšího výpočtu mzdy.

Mezi činnosti roční uzávěrky mezd patří sestavení Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob, které pak, na základě zmocnění zákazníka, podáváme místně příslušnému správci daně. Další činností mzdové uzávěrky je vystavení Evidenčních listů důchodového zabezpečení. Mezi poslední činnosti patří uzávěrka dat a elektronická archivace mzdových listů.

Mzdová uzávěrka

Oblasti mezd

 • Výpočet mzdy

  Výpočet mzdy

  Průběžně se postaráme o běžný výpočet mzdy a o vystavení předepsaných hlášení při uzavření a rozvázání pracovního vztahu.

  více

 • Mzdová uzávěrka

  Mzdová uzávěrka

  Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob je jednou z hlavních činností mzdové uzávěrky.

  více

 • Zastoupení a analýzy

  Zastoupení a analýzy

  Poradenská služba, konzultační servis a příprava odborných stanovisek v otázkách daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění je přirozenou součástí služby.

  více

2009 © Suldovský a partneři, a.s.