II Analýza služby - Suldovský a partneři, a.s.

Analýza služby

Zpracování mzdové agendy se vyznačuje poměrně velkým množstvím procesů a vazeb, které je potřebné respektovat pro zdárný výpočet mzdy. Podrobná definice procesu výměny vstupních a výstupních dat je pak základním kamenem úspěšné a efektivní spolupráce.

Prvním krokem, před započetím zpracování mezd, je provedení analýzy mzdové politiky zákazníka, způsobů odměňování, evidence vykonané práce a personálního systému zákazníka; tak aby byl správně implementován výpočet mzdy ve mzdovém software naší společnosti. Definují se vstupní data, jejich formáty a způsoby předávání, následuje import kmenových dat zaměstnanců zákazníka.

Druhým krokem je definice postupu předávání papírových písemných podkladů, kterými jsou potvrzení nutná k uplatnění daňových odpočtů a slev, a dále doklady relevantní k náhradě mzdy za dobu nemoci a nároku na výplatu dávek z nemocenského pojištění.

Třetí krok je analýza potřeb zákazníka spočívající v importu vypočtených mzdových dat zpět do informačních systémů zákazníka. Zpětný import má zpravidla dva okruhy, a sice účetní okruh pro zaúčtování mzdových dat do finančního účetnictví zákazníka, a dále okruh personální pro evidování stavu nároků na dovolené, průměry pro pracovněprávní účely a případně další mzdová data, která jsou pro zákazníka potřebná.

Analýza služby

Oblasti mezd

 • Analýza služby

  Analýza služby

  Zpracování mzdové agendy se vyznačuje poměrně velkým množstvím procesů a vazeb, které je potřebné respektovat pro zdárný výpočet mzdy.

  více

 • Výpočet mzdy

  Výpočet mzdy

  Průběžně se postaráme o vystavení předepsaných hlášení při uzavření a rozvázání pracovního vztahu.

  více

 • Mzdová uzávěrka

  Mzdová uzávěrka

  Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob je jednou z hlavních činností mzdové uzávěrky.

  více

 • Zastoupení a analýzy

  Zastoupení a analýzy

  Poradenská služba, konzultační servis a příprava odborných stanovisek v otázkách daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění je přirozenou součástí služby.

  více

 • Cestovní příkazy

  Cestovní příkazy

  Agendou související s výpočtem mezd může být zpracování cestovních příkazů a výpočet cestovních náhrad.

  více

Pište nám své dotazy, rádi Vám obratem odpovíme©created by OFFAXIS. All rights reserved

2009 © Suldovský a partneři, a.s.