II Daňová supervize - Suldovský a partneři, a.s.

Daňová supervize

Při průběžném poradenství se setkáváme se zákazníky pravidelných intervalech a řešíme s nimi aktuální hospodářské operace ve vztahu k daním. V rámci daňové supervize navrhujeme optimální daňové procesy včetně oceňováni. Kontrolujeme metodiku zaúčtování prvotních účetních dokladů z daňového hlediska. Provedeme analýzu účetního deníku, zkontrolujeme výpočty odpisů hmotného majetku a prověříme další, zákazníkem či námi vybrané hospodářské operace. Na konci účetního období jsme zákazníkovi nápomocni k provedeni účetní závěrky a doporučíme nebo zkonzultujeme s auditorem zákazníka závěrkové účetní operace tak, abychom pomohli dosáhnout tzv. daňového optima.. Po dokončeni účetní závěrky zákazníkem, vypočteme zaklad daně a daň, sestavíme daňové přiznání, které na základě zmocněni zákazníkem podáme zpravidla elektronicky místně příslušnému finančnímu úřadu.

V průběhu roku poskytujeme zákazníkovi přiměřené daňové konzultace a rozbory, jako součást této služby.

Daňová supervize

Oblasti daní

 • Daňová supervize

  Daňová supervize

  Při průběžném poradenství se setkáváme se zákazníky pravidelných intervalech a řešíme s nimi aktuální hospodářské operace ve vztahu k daním.

  více

 • Daňová přiznání

  Daňová přiznání

  Zákazníkům tuto službu zpracováni daňových přiznání a hlášení k ostatním daním, tj. dani z přidané hodnoty, dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, darovací a převodu nemovitosti...

  více

 • Daňové kontroly

  Daňové kontroly

  Daňová kontrola není nikdy příliš příjemná záležitost. Protože dbáme na to, aby naši zákazníci státu odváděli právě a pouze tolik, kolik mu náleží, je nezbytné, aby zákazník byl při daňové kontrole či místním šetření vždy zastoupen vůči daňovému úřadu rovnocenným odborníkem.

  více

 • Daňové poradenství

  Daňové poradenství

  Tuto službu poskytujeme vždy na vyžádání tak, aby zákazník měl kdykoli možnost své otázky, záměry, obtíže či nápady co nejdříve konzultovat.

  více

 • Daňová informační schránka

  Daňová informační schránka

  Každému našemu zákazníku umíme zřídit a obsluhovat u finančního úřadu daňovou informační schránku, která podstatně zefektivňuje správu zákazníkových daňových povinností.

  více

Pište nám své dotazy, rádi Vám obratem odpovíme©created by OFFAXIS. All rights reserved

2009 © Suldovský a partneři, a.s.