II Daňová přiznání - Suldovský a partneři, a.s.

Daňová přiznání

Zákazníkům tuto službu zpracováni daňových přiznání a hlášení k ostatním daním, tj. dani z přidané hodnoty, dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, darovací a převodu nemovitosti, dani z příjmů fyzických osob a ze závislé činnosti poskytujeme buď celoročně jako součást Daňové a účetní supervize nebo jedenkrát za rok, kdy se se zákazníky setkáme v pravidelných ročních intervalech k sestaveni přiznáni k dani z příjmů. Předpokládá se, že zákazník má již zaúčtovány závěrkové operace, případně je účetnictví již prověřené auditorem nebo naší společností v rámci služby účetní supervize. Provedeme základní analýzu a prověření zákazníkem určených či požadovaných hospodářských operací ve vztahu k dani z příjmů.

Následně vypočteme základ daně a daň, sestavíme daňové přiznání, a případně také, na základě zmocněni zákazníka, přiznání podáme místně příslušnému finančnímu úřadu.

V průběhu roku poskytujeme zákazníkovi základní daňové konzultace, složitější rozbory pak řešíme odděleně od této služby daňového přiznáni.

Daňová přiznání

Oblasti daní

 • Daňová supervize

  Daňová supervize

  Při průběžném poradenství se setkáváme se zákazníky pravidelných intervalech a řešíme s nimi aktuální hospodářské operace ve vztahu k daním.

  více

 • Daňová přiznání

  Daňová přiznání

  Zákazníkům tuto službu zpracováni daňových přiznání a hlášení k ostatním daním, tj. dani z přidané hodnoty, dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, darovací a převodu nemovitosti...

  více

 • Daňové kontroly

  Daňové kontroly

  Daňová kontrola není nikdy příliš příjemná záležitost. Protože dbáme na to, aby naši zákazníci státu odváděli právě a pouze tolik, kolik mu náleží, je nezbytné, aby zákazník byl při daňové kontrole či místním šetření vždy zastoupen vůči daňovému úřadu rovnocenným odborníkem.

  více

 • Daňové poradenství

  Daňové poradenství

  Tuto službu poskytujeme vždy na vyžádání tak, aby zákazník měl kdykoli možnost své otázky, záměry, obtíže či nápady co nejdříve konzultovat.

  více

 • Daňová informační schránka

  Daňová informační schránka

  Každému našemu zákazníku umíme zřídit a obsluhovat u finančního úřadu daňovou informační schránku, která podstatně zefektivňuje správu zákazníkových daňových povinností.

  více

Pište nám své dotazy, rádi Vám obratem odpovíme©created by OFFAXIS. All rights reserved

2009 © Suldovský a partneři, a.s.