II Daně - Suldovský a partneři, a.s.

Daně

Daňové zákony jsou bohužel stále složitější a nároky správců daní čím dál vyšší . Více než 90% firem a živnostníků platí větší daně než je nutné a přitom před každou kontrolou finančního úřadu mají obavy z daňového doměření a penále. S pečlivou odbornou pomocí, je možné tyto starosti minimalizovat.

V čem spočívá naše služba? Komplexně a průběžně řídíme veškeré zákazníkovi daňové povinnosti. Komplexní řízení znamená, že přebíráme zodpovědnost za všechny druhy daní a úplný kontakt se všemi orgány daňové správy. Průběžné řízení znamená, že se zákazníkem pracujeme již od vzniku obchodních případů a jejich účtování přes profylaxi daňových dopadů a kolizí, až po koordinaci auditů, daňových přiznání a daňového plánování.

Hlavními oblastmi naší daňové služby jsou:

 • Daňová supervize
 • Zpracování daňových přiznání a hlášení
 • Zastupování klienta před daňovou správou
 • Jednorázové daňové poradenství a konzultace
 • Řízení on-line daňové informační schránky

Oblasti daní

 • Daňová supervize

  Daňová supervize

  Při průběžném poradenství se setkáváme se zákazníky pravidelných intervalech a řešíme s nimi aktuální hospodářské operace ve vztahu k daním.

  více

 • Daňová přiznání

  Daňová přiznání

  Zákazníkům tuto službu zpracováni daňových přiznání a hlášení k ostatním daním, tj. dani z přidané hodnoty, dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, darovací a převodu nemovitosti...

  více

 • Daňové kontroly

  Daňové kontroly

  Daňová kontrola není nikdy příliš příjemná záležitost. Protože dbáme na to, aby naši zákazníci státu odváděli právě a pouze tolik, kolik mu náleží, je nezbytné, aby zákazník byl při daňové kontrole či místním šetření vždy zastoupen vůči daňovému úřadu rovnocenným odborníkem.

  více

 • Daňové poradenství

  Daňové poradenství

  Tuto službu poskytujeme vždy na vyžádání tak, aby zákazník měl kdykoli možnost své otázky, záměry, obtíže či nápady co nejdříve konzultovat.

  více

 • Daňová informační schránka

  Daňová informační schránka

  Každému našemu zákazníku umíme zřídit a obsluhovat u finančního úřadu daňovou informační schránku, která podstatně zefektivňuje správu zákazníkových daňových povinností.

  více

Pište nám své dotazy, rádi Vám obratem odpovíme©created by OFFAXIS. All rights reserved

2009 © Suldovský a partneři, a.s.