II Záruky - Suldovský a partneři, a.s.

Záruky

Společnost Suldovský a partneři je evidována Komorou daňových poradců ČR jako právnická osoba oprávněná poskytovat daňové poradenství. Přihlásili jsme se k etickému kodexu Komory daňových poradců a důsledně dbáme na jeho dodržování.

Jsme pojištěni na krytí rizik za škody způsobené svoji činností. V případě kolizní situace s právními předpisy na základě výsledků kontrol, kde je odpovědní, jsou tyto škody plně hrazeny.

2009 © Suldovský a partneři, a.s.