II Záruky - Suldovský a partneři, a.s.

Záruky

Společnost Suldovský a partneři je evidována Komorou daňových poradců ČR jako právnická osoba oprávněná poskytovat daňové poradenství. Přihlásili jsme se k etickému kodexu Komory daňových poradců a důsledně dbáme na jeho dodržování.

Jsme pojištěni na krytí rizik za škody způsobené svoji činností. V případě kolizní situace s právními předpisy na základě výsledků kontrol, kde je odpovědní, jsou tyto škody plně hrazeny. Z této pojistky nebylo nikdy čerpáno či uplatněno žádné plnění ani o něj nebylo nikdy požádáno. Každý pracovník společnosti má také uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti.

Dbáme na integritu vstupních a výstupních dat. Pro změny ve formátech dat předávacích cest a v jiných otázkách je zákazníkovi k dispozici náš ICT specialista, který je připraven udržovat úroveň a řešit případné nedostatky služby z pohledu ICT. Veškerá data jsou zálohována a uchovávána mimo výpočetní středisko společnosti. Předávání dat a využívání reportingových služeb Business Intelligence probíhá pod ochranou zabezpečeného VPN spojení se zákazníkem.

Pište nám své dotazy, rádi Vám obratem odpovíme©created by OFFAXIS. All rights reserved

2009 © Suldovský a partneři, a.s.